Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ
0908366356 -0902704778

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Đang online: 14
Tuần qua: 2
Tháng qua: 1404
Tổng truy cập: 45839
Chi tiết bài viết

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI BƯU KIỆN XUẤT NHẬP KHẨU

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Kiểm tra hàng hóa chuyển phát nhanh tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: H.V.

Thông tư nêu rõ: Thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng của doanh nghiệp để đóng chuyến thư quốc tế.

Bưu gửi trong túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu được miễn khai, miễn kiểm tra hải quan. Nếu có căn cứ khẳng định các bưu gửi này vi phạm chế độ ưu đãi, miễn trừ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra, xử lý các đối tượng này.

Người khai hải quan đối với bưu gửi là doanh nghiệp, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền; đại lý làm thủ tục hải quan là người thực hiện khai hải quan.

Khai hải quan thực hiện theo phương thức điện tử, trừ trường hợp được thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Doanh nghiệp được áp dụng hình thức khai theo từng ca làm việc của doanh nghiệp trên 1 tờ khai hải quan cho nhiều chủ hàng kèm Bảng kê bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu không có thuế, miễn thuế đối với gói, kiện hàng hóa thuộc trường hợp miễn thuế hoặc thuộc đối tượng được chịu thuế suất 0% đối với thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp thực hiện khai trên tờ khai hải quan riêng đối với các trường hợp chủ hàng yêu cầu; gói, kiện hàng hóa phải nộp thuế; gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các bộ, cơ quan ngang Bộ; gói kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Chi cục Hải quan có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định hiện hành. Trường hợp bưu gửi không đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu thì Chi cục Hải quan thông báo lý do để doanh nghiệp có cơ sở làm thủ tục hoàn trả cho chủ hàng, riêng bưu gửi thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu được xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư số 49 của Bộ Tài chính cũng quy định rõ địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng bưu gửi phải đáp ứng điều kiện: Có diện tích phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp và tối thiểu 1000 m2; Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị (máy soi, …), kho chứa tang vật vi phạm; Khu vực phải có hàng rào ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera, cân điện tử, máy soi.

Trường hợp địa điểm do doanh nghiệp đầu tư xây dựng thì doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép bưu chính hoặc thông báo hoạt động bưu chính do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về bưu chính.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29-5-2015, bãi bỏ Thông tư số 99/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.